Biuro Wyceny Nieruchomości Małgorzata Śpionek-Górecka

dowiedz się więcej

Koszt sporządzenia wyceny, oraz porad i konsultacji nie jest zależny od wartości nieruchomości.
Wynagrodzenie rzeczoznawcy stanowi wypadkową następujących czynników:

  • rodzaj i wielkość nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • cel wyceny,
  • nakłady pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędne do sporządzenia operatu szacunkowego
  • koszty poniesione w związku z wykonywaniem czynności szacowania (dojazd, badanie dokumentów źródłowych, opłaty związane z uzyskaniem informacji).
Wycena lokalu komercyjnego od 700 zł
Wycena lokalu mieszkalnego od 400 zł
Wycena nieruchomości niezabudowanej od 500 zł
Wycena nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym od 700 zł
Wycena nieruchomości zabudowanej obiektem komercyjnym od 1200 zł
Wycena działki z domem mieszkalnym w trakcie budowy od 800 zł
Wycena służebności od 600 zł
Określenie powierzchni użytkowej dla potrzeb wyceny
(w przypadku braku wiarygodnej dokumentacji)
od 100 zł
Doradztwo od 100 zł

Podane ceny nie obejmują podatku VAT.

Kontakt napisz do nas